บริการดูแล จัดแต่งสวน

บริการดูแล จัดตกแต่งสวน

บริการด้านงานสวน

บริษัทบางกอก บิ๊คคลีนนิ่ง รับบริการดูแลงานสวนรายครั้ง งานสวนตามสัญญาบริษัทมีการคัดเลือกบุคลากรให้เข้าใจวิธีการดูแลสวนพร้อมแก้ปัญหาเบื้องต้น หากเกิดปัญหาเรามีนักวิชาการพร้อมเข้าให้คำปรึกษาและแก้ไขได้ทันที

ขอบเขตการดูแลงานสวน
• บริการตัดตกแต่งสวนรายเดือน/รายครั้ง
• รดน้ำต้นไม้
• ตัดหญ้า/ตกแต่งไม้ผระดับ
• ตัดต้นไม้ใหญ่
• ฉีดยากำจัดแมลงและศัตรูพืช
• กำจัดวัชพืช
• ใส่ปุ๋ย/พรวนดิน
อื่นๆ

Scroll to Top